Hỗ trợ trực tuyến

Director

Director

0914 116 006

Khóa học lặn cứu hộ 4 đến 5 ngày

Khóa học lặn cứu hộ 4 đến 5 ngày

Học viên đang thực tập tình huống sơ cấp cứu cho ngưới gặp sự cố

Ngày thứ 1: Học lý thuyết, xem video và làm bài tập cuối khóa ở lớp học.

Ngày thứ 2: Học kỹ năng cứu hộ ở hồ bơi hoặc vùng nước cạn cùng với HLV.

Ngày thứ 3-4: Đến khu bảo tôn biển để học các kỹ năng nâng cao ở vùng nước sâu 10m, học tất cả những tình huống cứu hộ cho người đi lặn gặp sự cố.

cu ho bienlan bien cuu ho

Other news