Hỗ trợ trực tuyến

Director

Director

0914 116 006

 

Khóa học lặn

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẶN BIỂN CHUYÊN NGHIỆP

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẶN BIỂN CHUYÊN NGHIỆP

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẶN BIỂN CHUYÊN NGHIỆP

Để có thể bơi lặn như người cá, hãy tham gia một khóa học lặn cơ bản của Hiệp Hội Bơi Lặn Quốc Tế PADI, học cách cân bằn

Khóa học lặn cứu hộ 4 đến 5 ngày

Khóa học lặn cứu hộ 4 đến 5 ngày

Khóa học lặn cứu hộ 4 đến 5 ngày

Học viên đang thực tập tình huống sơ cấp cứu cho ngưới gặp sự cố

Khóa học làm HƯỚNG DẪN VIÊN chuyên nghiệp

Khóa học làm HƯỚNG DẪN VIÊN chuyên nghiệp

Khóa học làm HƯỚNG DẪN VIÊN chuyên nghiệp

Khóa học làm HƯỚNG DẪN VIÊN chuyên nghiệp

KHÓA HOC LẶN NÂNG CAO 2-3 ngày

KHÓA HOC LẶN NÂNG CAO 2-3 ngày

KHÓA HOC LẶN NÂNG CAO 2-3 ngày

Để nâng cao khả năng chuyên môn trong lặn biển, không gì tốt hơn là tham gia một khóa học lặn chuyên sâu. Sau khóa học c

KHÓA HOC LẶN CƠ BẢN 3-4 ngày

KHÓA HOC LẶN CƠ BẢN 3-4 ngày

KHÓA HOC LẶN CƠ BẢN 3-4 ngày

Trong phần học này bạn được hướng dẫn toàn bộ các kỹ năng cơ bản khi lặn như: cách sử dụng thiết bị, kỹ năng thở, cách c