Hỗ trợ trực tuyến

Director

Director

0914 116 006

 

Khóa học làm HƯỚNG DẪN VIÊN chuyên nghiệp

Khóa học làm HƯỚNG DẪN VIÊN chuyên nghiệp

Khóa học làm HƯỚNG DẪN VIÊN chuyên nghiệp

Những Divemasters chuyên nghiệp

Huấn luyện chuyên sâu về các kỹ năng lặn.

Cách làm việc theo tour và hướng dẫn khách lặn.

Trở thành HDV bơi lặn quốc tế chuyên nghiệp.

Thời gian học 3 tháng

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết đầy đủ thông tin của khóa học này.

huan luyen lan

Tin khác